Basisschoolleerlingen

Intake

De intake bestaat uit een kort gesprek met de ouders of verzorgers. In dit gesprek wordt informatie gevraagd over de leerproblemen, de schoolgeschiedenis van de leerling en eventuele resultaten van toetsen.


Handelingsplan

Naar aanleiding van de intake er een plan opgesteld. Hierin staat vermeld hoe de aanpak is en wat er in het uur geoefend gaat worden. Aan het begin van het uur wordt er eerst eventuele vragen van de leerling besproken. Als de leerling een bepaalde som niet snapt of bepaalde theorie niet voldoende begrijpt dan wordt daar eerst aandacht aan geschonken.

Begeleiding

Voor de meeste leerlingen is 1 uur per week voldoende en ik kom naar jou toe.
Door de situatie rondom het corona virus wordt de bijles alleen nog online gehouden.

Leerlingen voortgezet onderwijs

Met leerlingen uit het voortgezet onderwijs wordt gewerkt aan de hand van de schoolstof. Daar wordt voornamelijk aandacht geschonken aan een structurele oplossingsmethode. Uiteraard zonodig de theorie nogmaals uitgelegd. In de meeste gevallen kan het helpen om leerlingen een methode aan te leren hoe men een opgave kan oplossen.
Daarnaast probeer ik vanuit de praktijk voorbeelden aan te geven die bv de natuurkunde en wiskunde ondersteunen.  

Ook zal ik de agenda en huiswerk controleren mbt het desbetreffende vak. Enige discipline omtrent verzorging van schrift, map en boek(en) probeer ik ook aandacht aan te geven.