Naam
René Visscher

Gegevens:

16-09-1958 te Hengelo (O) geboren. Gehuwd en twee kinderen ('93 en '95)

Adres: Willem van den Brinkstraat 128
Postcode+Woonplaats: 1444 HG Purmerend
telefoon: 06 2245 5252
e-mail: " rgw.visscher@gmail.com"  


Werk ervaring

Functie en Bedrijfsnaam
Periode
werkzaamheden
Natuurkunde onderwijsassistent Twents MBO College Laboratorium onderwijs te Hengelo
1984-1991.
Het ontwikkelen van natuurkunde proeven in samenwerking met acquisitie van interface apparatuur aan computers.

Onderhoud en reparatie apparatuur.

Het adviseren over en meewerken aan de uitvoering van het onderwijsbeleid.

Programmeren, testen en ontwikkeling van software programma's.

Inkoop beleid natuurkunde afdeling, ontvangen van vertegenwoordigers van firma's.
docent Natuurkunde, Wiskunde,  en Informatica. Twents MBO College Laboratorium onderwijs te Hengelo
1991-1996
Lesgeven natuurkunde + wiskunde op middelbaar laboratoriumonderwijs (MLO)
Docent Procestechniek, Vapro- Volwassenonderwijs te Hengelo
1994-1996
lesgeven procestechniek, digitale informatica, natuurkunde
Hoofd ICT Hogeschool van Amsterdam
1996-1998
verantwoordelijk voor het realiseren, exploiteren en beheren van ICT-voorzieningen op de 5 locaties, conform met de gebruikers overeengekomen serviceniveau, deelaspecten personeelszorg, financiële en technischbeheer.
Accountmanager Hogeschool van Amsterdam
1998-2000
gesprekken met de instituutshoofden om op hun wensen en behoeften in te gaan. Ook het opzetten van een Service Level Agrement behoorde tot mijn taak.
Projectmanager Hogeschool van Amsterdam
2000-2008
Het adviseren van opdrachtgevers over de opzet en inrichting van de informatievoorziening en de daarvoor noodzakelijke toepassingen op het gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. Tevens van middelgrote en grote projecten gericht op het implementeren van ICT toepassingen en technische infrastructuren.
Informatiearchitect Hogeschool van Amsterdam
2008-heden
Als Informatie Architect/informatiekundige ben ik verantwoordelijk voor het analyseren van de informatievraag en het ontwerpen van samenhangende, effectieve en efficiënte ICT architectuur en  informatiesystemen. Ook het in kaart brengen en up to date houden van het systeemlandschap

Opleidingen

type opleiding
City and Year of Completion
Achievements during this period
2e graads Natuurkunde
1989-1993 - Hogeschool Windesheim te Zwolle
bachelor behaald 2e graads
2e graads Wiskunde
1993-1996- Noordelijke Hogeschool Leeuwarden te Enschede
alleen propadeuse. in het 4e jaar gestopt ivm verandering werk Amsterdam
Beroeps Informatica Opleiding
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden te Enschede
Getuigschrift
Activiteiten
tennissen, motorrijden