Bijlessen voor het basisonderwijs
De bijlessen voor het basisonderwijs zijn vooral gericht op rekenen/wiskunde, omdat wanneer een leerling aanvangsproblemen in het voortgezet onderwijs ondervindt, ze heel vaak in deze vakken te vinden zijn. bv ook Natuurkunde

Een goede basis voor wat betreft deze vakken, kan de leerling een hoop voordeel opleveren in het voortgezet onderwijs.

Bijlessen voor het voortgezet onderwijs
IIk kan helpen met bijlessen in diverse vakken. Vooral de exacte vakken blijken vaak problemen te geven. Mijn specialiteit ligt op het gebied van wiskunde, medisch rekenen en natuurkunde.

21+ toets, entree toets
Als je voor een HBO studie 21 jaar of ouder bent en niet aan de vooropleidingseisen voldoet,kan ik je ook helpen met de Wiskunde met de 21+ toets.

Medisch Rekenen
Bij medisch rekenen heb je schoolwiskunde hard nodig. Ik kan je daarbij helpen. Bij medisch rekenen heb je te maken met grootheden en eenheden, oplossingen en verdunningen, vochtbalans, BMI rekenen, infuus en zuurstof cilinder.

Online bijlessen
Er is ook de mogelijkheid om via video bellen de bijles ondeersteuning kan leveren.
Vooraf vraag ik dan om van elke pagina van het hoofdstuk een foto te maken en deze op te sturen.
Door de situatie rondom het corona-virus geef ik op dit moment tot nader orde alleen nog maar online bijlessen.