rbd-lotgenoten
RBD : Remsleep Behavior Disorder

Wat is RBD?

REM-slaap gedragsstoornis (REM-sleep behavior disorder; RBD) is een (gedrags)slaapstoornis die valt onder de parasomnie├źn. In het geval van RBD betekent dit dat iemand abnormaal gedrag vertoont gedurende de REM-slaap. Deze slaapfase kenmerkt zich normaliter door verlamde lichaamsspieren en snelle oogbewegingen (aan dit laatste, Rapid Eye Movement, dankt REM-slaap zijn naam).

Bij RBD ontbreekt de atonie in de spieren tijdens de REM-slaap. Atonie is de ontspannen toestand of verslapping van de spieren. Bij gezonde mensen zonder RBD, verlammen de spieren tijdens de REM-slaap om te voorkomen dat deze hun dromen daadwerkelijk uitvoeren. Bij mensen met RBD ontbreekt deze verlamming, waardoor deze allerlei gedragingen uitvoeren zoals bijvoorbeeld schoppen of slaan tijdens hun slaap waardoor ze zichzelf per ongeluk kunnen verwonden. In sommige gevallen kan iemands agressief gedrag tijdens de REM-slaap zelfs gevaarlijk zijn voor diens bedpartner. Ook subtiele uitingen komen geregeld voor zoals bijvoorbeeld geringe handbewegingen of bijvoorbeeld lachen, praten, roepen en schreeuwen.

Lotgenotengroep

RBD is een redelijk onbekende aandoening. Mensen met RBD zijn vaak op zoek naar informatie en willen van gedachten wisselen met anderen om informatie en ervaringen uit te wisselen.  Hiervoor is een lotgenotengroep in oprichting. Het doel van deze lotgenotengroep is om meer bekendheid en informatie geven over RBD en helpen bij onderzoeken.
In de toekomst zullen er op reguliere basis lotgenoten-contactdagen georganiseerd worden waar voorlichting gegeven kan worden en mensen met elkaar in gesprek kunnen. Zie contact pagina


                 
Dromen mensen met RBD anders?

De droominhoud bij RBD verschilt tussen mannen en vrouwen. Bij beide zijn de dromen heftiger dan voorheen. Bij mannen gaat het vaak over inbrekers, rampen, vechtpartijen, vallende stenen, een tsunami, een heftige sportwedstrijd. Bij vrouwen vaak om kinderen, bescherming van mensen etc. Soms zijn dromen positief en kan er tijdens de slaap hard worden gelachen. In de meeste gevallen zijn de dromen niet erg rustig.
Er zijn mensen die als ze gewekt worden de volgende dag de dromen niet meer weten. Anderen weten het als ze gewekt worden nog wel. Niet iedereen heeft dus een droomherinnering gerelateerd aan de onrust.