Wijzigingen voetzorg diabetes mellitus patiënt in 2015


Waar voorheen de SIMM’s classificatie leidend was voor een vergoeding vanuit de basisverzekering, zal met ingang van 2015 de vergoeding gaan plaatsvinden op basis van zorgprofielen. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat gerelateerd is aan de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoedt wordt. Een zorgprofiel is een vereiste in 2015 voor de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar.


Het zorgprofiel zal door uw huisarts, praktijkondersteuner of podotherapeut worden vastgesteld. De podotherapeut zal een coördinerende rol gaan vervullen in de voetengezondheidszorg en een individueel behandelplan opstellen.

De zorgverzekeraar sluit met de podotherapeut een overeenkomst af. De podotherapeut gaat een samenwerkingscontract aan met verschillende pedicures plus/medisch pedicures.

De vergoeding vanuit de zorgverzekeraar gaat nu naar de podotherapeut die ook de declaratie indient. De podotherapeut betaalt dan de pedicurekosten.Let op!

De cliënt krijgt zijn behandeling alleen vergoed indien deze een pedicure bezoekt die een samenwerkingsovereenkomst/contract heeft getekend met een podotherapeut.

Op dit moment heb ik (nog) geen samenwerkingscontract(en) getekend.

Dat betekent: u ontvangt een factuur van mij als u mijn praktijk bezoekt voor een DM voetbehandeling.


Aanvullende verzekering:

Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

januari 2015 © Maya Visscher